Skip to content

November 2021

วัคซีนโอไมครอน

วัคซีนสำหรับโควิด โอไมครอน

  • by

บริษัทผลิตวัคซีนโควิด-19 รายใหญ่ของโลกเผย ว่ากำลังจัดการอย่างเร่งด่วนเพื่อตรวจตราปรับวัคซีนที่มีอยู่ให้สามารถคุ้มครองเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่”โอไมครอน”ได้